Nefs ve Nefes (Ego ve Varoluş)

Nefs ve Nefes (Ego ve Varoluş)

Nefs ile nefes arasında bir durak vardır. İşte bu bizlerin var olduğumuz ve bilinç düzeylerimizde var ettiğimiz bir duraktır. Bu durakta var olur, var ederiz.

Peki, ama nasıl?

Nefesin derinliğini nefs’ten uzaklaştığımızda, bir amaç için çalışmadığımızda hissederiz. Birinci olmak için koştuğunda, koşmanın tadına varamadığın gibi, para kazanmak uğruna çalışırken kendini unuttuğun gibi, aydınlanmaya giderken hırslarına yenik düşüp yolundan ayrılman gibi hakikate yürürken, hakikatten ayrılman gibi bir ilişki vardır nefs ve nefes arasında. İşte buradaki durak, boşluk yaratım sürecini içerir.

Kendini nefeste hissetmek için nefsinden vazgeçmek, kendinden vazgeçmektir. Nefesin ne kadar derinse, arkasından gelen boşluk da o kadar derin ve nefs (egosuz) olur.

Ses ne kadar çok ise, arkasından gelen sessizlik o kadar anlamlı ve derin olur; Nefs’in peşinde koşarken nefesini ne kadar unutursan unut, nefesin farkına vardığında o kadar nefsinden uzaklaşman olağandır.

Bu nedenle şimdi olduğun halin keyfini çıkar. Nefs güzeldir ancak, arkasından gelen sessizlik, seslikle oluşan oluşum, nefes daha güzel ve görkemlidir.

Nefs sonrası nefes, sakinlik ve boşlukla doludur farkedebilirsen. İnsan uyur, unutur ve farkına varmaz. Nefste donup durdukça mutlu olduğunu zannederken mutsuz olur, acı çeker ve acı çektiririz.

Nefese yanaştıkça mutluluk kendiliğinden doğar. Nefs ve nefesi birbirine karıştırmadıkça doğal düzende huzur ve sakinlik kendiliğinden gelir.

Peki ya sonrası, nefs nefesten ayrıldığındaki boşluk ve sonrasındaki mertebede gece ve gündüz ayrımı gibi belirir yaşamımızda. Yaratım artar ve varoluş kendiliğinde oluşmaya baslar.

Önce nefsi ve nefsin perdelerini hatırlayacağız.
Sonrasında nefesi,
Zamanla nefs ile nefesin perdelerini ayırıma başlayacağız,
Yedi perdemiz var aşmamız gereken, devam edenlerle yavaş yavaş bu perdeleri yırtacağız.
Ancak en başta nefs ve nefesin perdelerini tanıyacağız. Devam ettiğimiz sürece ikisi arasındaki geçişi yaşamımızda yakalamaya başlayacak ve yaratımımızı hayatımıza katacağız.

Perdeler ardındaki güneş için nefs ve nefes aralığında ışığınızı parlatacağız. O zaman yarış yok, sen yok, ben yok, biz yok sadece varolan ve sen varsın.

Yaradan ve yaratılana minnetle.

Burcu Erim Dural

#nefs #nefes #sukran #minnet #sifa #sifasanatlariSkip to content