Qigong Türleri.

24 Eki Qigong Türleri.

“Çin’de binlerce Qigong sistemi vardır. Bazıları nesillerden geçerek günümüze kadar gelmiş kadim uygulamalardır. Bazılarıysa modern ustaların oluşturduğu “hazır sistemler”dir. Her Qigong sistemi farklı çalışır; bazılarını öğrenmek kolaydır ama çok az fayda verir; bazılarını öğrenmek de onlardan fayda görmek de zordur; bazılarınınsa öğrenilmesi zor ama faydaları büyüktür.

Qigong sistemleri genelde iki kategoriye ayrılır: Birincisi içsel enerjinizi harekete geçirip iyileşmenize yardım eden duruşlara ve hareketlere dayanır. Bu sistemde uygulayıcı, sistemden fayda elde etmek için ustanın/eğitmenin talimatlarını harfi harfine yerine getirmelidir. Netice doğru duruşa, ne kadar süre pratik yapıldığına ve ustanın ne kadar iyi öğrettiğine bağlıdır. Bu sistemde duruşla bağlantı ve onu doğru yapmak öğrenci ile usta/eğitmen arasındaki ilişkiden daha önemlidir. Yine bu sistemde elde edilecek fayda, uygulama için harcadığınız kişisel çabayla doğru orantılıdır.

İkinci kategoride duruşlar ve hareketler farklı bir şekilde kullanılır. Duruşlar ve hareketler ustadan/eğitmenden öğrenciye iletilen “enerji mesajının” gücünü yönlendirmek için kullanılır. Hareketleri ve duruşları doğru yapmak fazla önemli değildir; onlar sadece ustadan/eğitmenden öğrenciye enerji mesajını iletme vasıtalarıdır. (Temelde yatan fikir, Geleneksel Çin Tıbbı hekimlerinin akupunktur iğneleri aracılığıyla hastaya enerji aktarımı yapmasıyla aynıdır. Tedavinin başarısı iğneyi kullanan kişiye bağlıdır.) Daha sonra öğrenci bu mesajı kullanarak kendi içsel Qi’sini yeniden düzenleyip çalıştırabilir.

Birinci tür Qigong, sağlığınızı geliştirecek bir programı nasıl yazacağınızı öğreten bir bilgisayar öğretmenine sahip olmaya benzer. Onun talimatlarına uyarak kendi programınızı yazar, daha sonra o programı kendi başınıza bilgisayarınızda kullanırsınız. Başka bir bağlantı veya talimat söz konusu değildir. Bu programı ne denli iyi kullanacağınız artık size ve kavrayışınıza bağlıdır.

İkinci tür Qigong sisteminde öğretmen size önce tüm sağlık sisteminin ilkelerini ve teorilerini öğretir, sonra bu bilgileri nasıl uygulayacağınızı ve kendi özel programınızı nasıl yazacağınızı gösterir. Ardından kendi başınıza bilgisayar programını yazmanızı sağlamak yerine, size bir sürpriz yapıp bir hediye verir. Size, zamanın sınavından geçmiş birinci sınıf bir programın kopyasını verir. Daha sonra kendi bilgisayarınızı bu sağlık programının bilgisinin yer aldığı anabilgisayara bağlamanıza izin verir. Bu sistemde usta/eğitmen ile öğrenci arasındaki enerji bağlantısı duruşlardan daha önemlidir. Bu tür bir programı kullanmak büyük oranda enerji tasarrufu sağlar ve korunan bu enerji daha sonra kendi kendini iyileştirmeye yönlendirilebilir.”

Genel anlamda bu iki önemli ayrım bizler için çok fazla yol gösterici olabilmektedir. Ağırlıklı olarak savaş sanatları formlarına temel oluşturan Qigong çalışmaları 1. türe daha fazla uymaktadır. Hareketlerin tamamında eklemlerin, omurganın, ayakların, ellerin, kolların pozisyonlaması önemlidir. Form içinde çalışılan her harekette bu detaylar çalışmanın kendisi kadar vurgulanır.

İkinci tür çalışmalar ise daha ağırlıklı olarak belirli bir ekol ya da disiplinin geleneğinin aktarımı biçiminde öğretilir. Bir nev-i zincir halkasına eklenmek gibi her gelen, her öğrenen zincire halka olur. Adım adım zincirin önceki halkalarından aktarılan Qi ile gelişimi daha da derinleşir.

İlk adımı atmak en zorudur. Bu iki türden hangisinden başlanırsa başlansın önemli olan ilerleyebilecek sabrı göstermek ve adım adım o yolda yürümektir.

#Qigong #AzizAzadDural #YiJinJing #XingShenZhuangFa #ŞifaSanatlarıSkip to content