Beş Shen

03 Oca Beş Shen

Beş Shen nedir?

Beş Shen (şen okunur), vücudun beş yin organına (kalp, böbrek, dalak, karaciğer ve akciğerler) bağlı bilinç parçalarıdır. Beş Shen sisteminin kökeni Taocu uygulama Shangqing Geleneğine dayanır. Bu bilinç parçalarından her biri, sadece bir yin organıyla ve ona bağlı elementle bağlantılı olmayıp, gezegenin enerjisi ve bir yön ile de bağlantılıdır. Organların Shen’ini “uyandırmak“, şamanik ritüellerdeki “ruhların seslenmesine” benzer. Dengede olduğunda, beş shen, gezegenlerdeki “Alanların Uyumu”ndan farklı olmayan bir güzellik salınımı ile titreşir. En sonunda, nei-dan (İçsel Simya) uygulamamız bağlamında beş shen Birlik’e geri döner.

Shen: Kalbin İmparatoru
Beş Shen sisteminin içinde bir tür ruhsal hiyerarşiye rastlarız: Kalbin bilinç parçası olan Shen, – gücünün bütün yönleriyle – bir imparatordur, diğer organların ruhları da – onun daha gerisinde duran – bakanlar gibi işlev görür. Bu ikincil parçalar, Kalbin Shen’inin sadık hükümet temsilcileri gibi çalıştıklarında, organlarımız arasındaki iletişim dengeli ve uyumlu olur; bunun sonucunda da, mutluluk yaratan, iyi çalışan bir “Beden Politikası” ortaya çıkar. Kalbin Shen’i ile ilişkili olan element ateştir. Yönü güney olup, Mars gezegeninin enerjisini taşır. Kalp, Beş Shen’in imparatoru olarak toplam farkındalık kalitemize dair ipuçları verir, ki bu zaten gözlerden taşan enerjiden de algılanabilir. Berrak, ışıl ışıl, karşılık veren gözler sağlıklı bir Shen’in belirtileridir – bu durumda farkındalık, hayat dolu, akışkan ve maharetlidir.

Zhi: Böbreğin Eyleme Geçme İradesi

Böbrek Sistemi’nin Shen’i, Zhi / iradedir. Zhi’nin ilişkili olduğu element sudur ve yön olarak kuzeyin, gezegen olarak da Merkür‘ün enerjisini taşır. Zhi, işleri tamamlamak için gerekli olan niyet ve çabadan sorumlu bakandır. Bu, ruhsal uygulamamızda başarılı olmak için ihtiyaç duyulan çaba ve sebatı kapsar. Taoculuğa göre, kişisel iradeyi en üst düzeye çıkarma boyutuyla bir olmamız ‘Yüce Yaratıcı’nın – örneğin, Tao’nun – iradesi ile olur. İçine ruh akan eylemden beslenen böylesi bir seçim, wuwei – kendiliğinden gelen çabasız eylem – niteliği taşır.

Yi: Dalağın mahareti

Dalak Sistemi’nin bilinç parçası, Yi / maharettir. Yi, toprak elementi ile ilişkilidir, yönü merkezdir, gezegensel enerjisi ise Satürn‘dür. Yi, sezgileri ifade etmek ve niyetler oluşturmak amacıyla kavramsal aklımızı kullanma kapasitemizi kapsar. Dengede olmayan bir Yi, konudan konuya atlama veya bilinçsiz iç konuşmacı olarak varlık gösterebilir: bu tarz bir aşırı düşünme veya “dalgınlık” dalağa zarar verir. Sağlıklı bir Yi, ruhtan beslenen bir maharet ve anlayış şeklinde varlık gösterir.

Po: Akciğerlerin Maddesel Bilinç Parçası

Po, yani maddesel bilinç parçası, Akciğerlerle ilişkilidir ve ölüm anında bedenin elementlerini eriten bilinç boyutudur. Po’nun ait olduğu element metal olup, yönü batıdır ve gezegeni de Venüs‘tür. Po, yalnızca tek bir ömürde var olduğundan – daha uzun erimli kararlılıkları ifade eden Hun’un aksine – anlık veya daha yoğun arzularımızla ilişkili olma eğilimindedir.

Hun: Karaciğerin Ruhani Bilinç Parçası

Hun, yani ruhani bilinç parçası, Karaciğerle ilişkilidir ve bilincin beden öldükten sonra bile – daha az göze çarpan âlemlerde – var olmaya devam eden boyutudur. Hun, ağaç elementi ile ilişkilidir, yönü doğudur ve gezegen enerjisini de Jüpiter‘den alır. Ruhsal uygulamamız derinleştikçe, bilincin Po – yani fiziksel – boyutu, gitgide Hun’a – yani daha az göze çarpan boyutlara – dönüşür veya Hun’u desteklemesi için kullanılır. Bu süreç ilerledikçe, biz de kendi bedenlerimizdeki “Yeryüzü Cenneti”ni ortaya çıkarmış oluruz.

Bu metin kıymetli dostumuz Hande Arcan tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Kendisinin çeviri ile ilgili sözleri ise şöyle: “Bu çeviriyi yapmayı kolay ve ilgi çekici buldum. Dilerim başka insanlara da şifa verme aracı olur.”

Not: Shen sözcüğü İngilizce’ye ‘Spirit=Ruh’ olarak çevriliyor. Biz burada ‘bilinç parçaları’ demeyi uygun bulduk. Belli yerlerde ‘organ ruhu’ olarak okuyorsunuz. Ancak Taoculuğun bazı ekollerinde ‘ruh’ yerine ‘bilinç’ tanımı kullanılmakta. Organların tamamının ruh/bilinç parçaları bir araya gelerek tek bir bilinci/ruhu oluşturuyor. Her organ bizlerin davranışlarının belirli bir kısmını yönetiyor. Bu da davranışlarımız üzerinden hangi organın hastalanmaya eğilimli olduğunu bizlere anlatıyor. Bu araçlarla Şifa Sanatları olarak birlikte çalıştığımız insanlara daha çözüm odaklı ulaşabiliyoruz. Yazılarımız beş element ile devam edecek.

Facebook Sayfamız için tıklayınız.

Tags:


Skip to content